Nasze produkty odznaczone znakiem – Poznaj Dobrą Żywność

Celem programu Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów.
Znak ten jest przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.
Produkty które otrzymały odznaczenie PDŻ to: Miód Polski Spadziowy oraz Miód Napoleoński Wrzosowy.